Platební a dodací podmínky


  1. Uživatel zaplatí cenu za objednané služby prostřednictví platební brány Systému

  2. Výše ceny vztahující se k jednotlivým službám nebo zboží je uvedena vždy u každé položky v elektronickém jídelním lístku Systému.

  3. Cena za službu zahrnuje poplatek za její užití dle bodu IV. VOP.

  4. V případě, že odeslaná objednávka nebude zaplacena prostřednictvím platební brány do 10 minut od odeslání objednávky, je objednávka automaticky stornována.

  5. Objednané zboží si uživatel vyzvedne v prostorách restaurace a o připravenosti bude uživatel informován elektronicky. Typická doba od odeslání objednávky do připravenosti objednávky je 15min.
    Tyto podmínky jsou plattype="I"né od 16.2.2021